4 Nisan 2017 Salı

Arapça Dil Öğreniminde Başvurulabilecek Bazı Teknikler

[KİŞİSEL] Burada anlatılanlar, sadece kişisel tecrübelere dayanarak elde edilen verilerdir. Arapça öğrenmeye çalışanlar bunu kendisine göre uyarlayabilir, değiştirebilir veya geliştirebilir. Çünkü bir kimse için geçerli olan prensip bir başkası için uygun olmayabilir. 

► [DİL ÖĞRENMEK] Yeni bir dil öğrenmek, ilk bakışta gramer (dilbilgisi) ve kelime öğrenerek, bunları gerektiği gibi kullanmayı bir beceri olarak edinmek diye tarif edilebilir. Ancak bu tanım tam olarak yeterli değildir. Tabii ki gramer ve kelime öğrenmek bir dili konuşabilmek için en önemli öğelerdir. Ancak aslında yabancı bir dili fazla zorlanmadan kolay olarak öğrenmek, çalışma alışkanlıklarını doğru oluşturmakla yakından ilgilidir. Çalışma alışkanlığı ise çalışarak öğrenilebilir! Dil öğrenmek, yeni bir dünyaya adım atmaktır.